Värmepumpsservice

Vi erbjuder service av din värmepump!

När din luft/luft värmepump eller luft/vatten värmepump blivit några år gammal behövs en värmepumpsservice då damm och fett täpper till lamellerna i innedelen och försämrar luftgenomströmningen vilket resulterar i försämrad effekt.

Servicen tar drygt 1 timme och följande tjänster ingår:  

  • Rengöring av innerdelens filter och lameller med tryckspruta och rengöringsmedel.
  • Kontroll av kondensvattenrör till kyldrift.
  • Kontroll av fjärrkontrollens funktioner. Byte av batterier vid behov.
  • Okulär läcksökningskontroll av rör och kopplingar.
  • Kontroll av kablar och kabelanslutningar.
  • Rengöring av utedel och kontroll av vibrationsdämpare.
  • Mätning av tryck/temp och strömförbrukning.

Pris inkl.moms: 1.500 kr