Vi erbjuder dig en rejäl service av din luft/luft värmepump till ett vettigt pris!

När din luft/luft värmepump blivit några år gammal behövs en service då damm och fett täpper till lamellerna i innedelen och försämrar luftgenomströmningen vilket resulterar i försämrad effekt. Servicen tar drygt 1 timme och följande tjänster ingår:

  • Rengöring av innedelens filter och lameller med tryckspruta och rengöringsmedel.
  • Kontroll av kondensvattenrör till kyldrift.
  • Kontroll av fjärrkontrollens funktioner. Byte av batterier vid behov.
  • Okulär läcksökningskontroll av rör och kopplingar.
  • Kontroll av kablar och kabelanslutningar.
  • Rengöring av utedel och kontroll av vibrationsdämpare.
  • Mätning av tryck/temp och strömförbrukning.
  • Driftsprotokoll till kund.

Pris inkl. moms: 1500 kr

Gör en förfrågan